VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Môn Đồ: Người Được Sai Phái

Môn Đồ: Người Được Sai Phái

Ma-thi-ơ 10:5-42
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 796 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 23:30:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore2486.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thương Xót Người Khốn Cùng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
2Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
3Sự Bình An Của Si-mê-ôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Chúa Phán Bạn Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.