VietChristian
VietChristian
svtk.net

Tính Sổ Cuối Năm

Tính Sổ Cuối Năm

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2009; 2362 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 2:57:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.

Năm Mới, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1775.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)5
2Năm Mới, Tâm Trí Đổi Mới (Mục Sư Lê Duy Tín)4
3Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
4Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Tạ ơn dọn đường cho phước hạnh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.