VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Hành Trình Về Bê-lem

Lu-ca 2:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/18/2009; 1072 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.45 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Ngó Lại Đằng Sau (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Quyền Năng Của Sự Ca Ngợi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.