VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Chúa Cứu Chuộc Tội Khỏi Sự Rủa Sả

Chúa Cứu Chuộc Tội Khỏi Sự Rủa Sả

Ga-la-ti 3:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/3/2010; 886 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:52:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US90.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm thế nào để được các phước lành trong năm mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Tài Năng Hay Ân Tứ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tặng Phẩm Từ Trời - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Chiến Thắng Kẻ Thù (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Một Tương Lai, Một Hi Vọng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.