VietChristian
VietChristian
nghe.app

Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh

Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh

Ga-la-ti 3:26-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 684 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 22:26:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.


SốKhách từMới xem
1, Italy9124.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
3Lời Hứa Cung Cấp Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.