VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lấy Lời Cảm Tạ Mà Đến Trước Mặt Chúa

Lấy Lời Cảm Tạ Mà Đến Trước Mặt Chúa

Thi-thiên 95:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/31/2010; 854 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 10:49:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 95.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 95.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France2152.51 phút
2Roubaix, France2152.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vốn Liếng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Khuôn Vàng Thước Ngọc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Chúa Đến Để Rịt Lành (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Tình Yêu Trong Hôn Nhân Vợ Chồng (Phần 1) (Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher)2
5Vì Lợi Ích Của Đấng Christ (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.