VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Đến Hái Lọc Trời Đầu Năm

Thi-thiên 146:1-10; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2010; 1325 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 15:57:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 146, Thi-thiên 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 146, Thi-thiên 1.

Năm Mới, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1, Thailand14827.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ê-li-mê-léc: Bỏ Xứ Ra Đi! (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
2Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Trở Thành A-rôn Và Hu-rơ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Ê-li-mê-léc Rời Bết-lê-hem (Mục Sư Trần Hữu Thành)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.