VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Nhân Từ

Ga-la-ti 5:22; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 758 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 0:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5, Ê-phê-sô 4.

Kết Quả Thánh Linh, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, France70.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Hai Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chung Sống Thuận Hòa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Nhen Lại Ơn Ban Cho Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sự Tái Lâm Của Chúa Jêsus (Mục Sư Châu An Phước)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.