VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Xây Dựng Cách Nào? (Phần 5)

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:10/16/2016; 329 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 9:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US24877.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đừng Cậy Vào Việc Làm Lành Lành Dữ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
4Sống Thỏa Lòng (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Thi Nhân Với Trăng Thu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.