VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Tôn Ti Trật Tự

Cô-lô-se 1:15-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/2/2010; 607 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 4:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Lễ Phục Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, Germany4468.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Bài Giảng Trên Núi (Mục Sư Đỗ Lê Minh)3
3Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
4Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Đức Tính Cơ Đốc Cao Đẹp: Dâng Hiến Rộng Rãi (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.