VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri (II)

Giăng 4:27-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 672 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 1:55:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Giăng.


SốKhách từMới xem
1, Germany9578.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)85
2Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Sợi Dây Liên Kết Tuyệt Vời (Mục Sư Phan Minh Hội)3
4Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
5Hãy Cùng Ra Khơi Với Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.