VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri (II)

Giăng 4:27-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 659 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Giăng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.58 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Cao Điểm Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Nhìn Nai Kia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.