VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Vì Sao Chúa Chết Đau Thương?

Ê-sai 53:6; Lu-ca 23:33-46
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/2/2010; 1552 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53, Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53, Lu-ca 23.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US1.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Cội Nguồn Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Chiến Tranh Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tin Rồi Thấy (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.