VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 882 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 4:14:32
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Giăng.


SốKhách từMới xem
1, France638.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngày Mồng Một Tháng Giêng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Chúa Chịu Xức Dầu (Mục Sư Châu An Phước)1
3Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Cầu nguyện chữa lành cho người bệnh
Healing prayers for the sick
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1
5Những điều yểm trợ lời cầu nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.