VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 871 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.46 giây
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Giăng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.50 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Hội Thánh Và Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Không Sợ Chết (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Mang Giày Bình An (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.