VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Lu-ca 23:33-49
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/2/2010; 2130 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 17:59:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.