VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ta Là Đấng Sống

Ta Là Đấng Sống

Khải-huyền 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:4/4/2010; 2187 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 21:19:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1904.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn (Mục Sư Lâm Văn Minh)6
2Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)5
3Hãy Cho Họ Ăn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
4Giá Của Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
5Yêu Như Chúa Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.