VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ta Là Đấng Sống

Ta Là Đấng Sống

Khải-huyền 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:4/4/2010; 2322 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:47:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France10793.99 phút
2, France10794.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Xóa Bỏ Mặc Cảm (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.