VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ta Là Đấng Sống

Ta Là Đấng Sống

Khải-huyền 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:4/4/2010; 2622 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 9:55:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.