VietChristian
VietChristian
svtk.net

Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con

Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con

Giăng 17:13-21
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 696 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 11:9:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France593.98 phút
2, France593.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Làm Sao Để Có Một Đời Sống Kết Quả (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Quyền Năng Của Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Tôi Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cầu Nguyện Cho Nhau (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.