VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Quyền Năng Phục Sinh Để Hầu Việc Chúa

Giăng 21:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/11/2010; 1280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 0:15:54
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US7576.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Yêu Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Việc Bất Ngờ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Mục Đích Và Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Tôi Được Phước I (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.