VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Quyền Năng Phục Sinh Để Hầu Việc Chúa

Giăng 21:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/11/2010; 1254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 16:39:55
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand7650.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Thiên Đàng (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Xuân Bất Tận Ở Quê Cha (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đức Tin Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Sao Con Khóc (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.