VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Siêu Việt

Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 15:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore14917.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Giữ Đức Tin, Giữ Linh Hồn (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Đức Tin và Sự Vô Tín (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sống Gần Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.