VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Người Quản Trị Trung Thành Trong Nhà Chúa

Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 663 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:11:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.


SốKhách từMới xem
1, France10992.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Thịnh Vượng Cả Hồn Lẫn Xác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.