VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Của Báu Trong Lòng

Lu-ca 12:34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 240 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 21:59:16
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Phnom Penh, Cambodia1681.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thầy Đi Đâu, Tôi Sẽ Theo Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)4
3Chẳng Luống Công (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Ca Ngợi Chúa Với Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sự thương khó - Không tình yêu nào so bằng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng