VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Chính Trực

Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Chính Trực

Ê-sai 61:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/13/2010; 847 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 21:28:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France262.32 phút
2, France262.48 phút
3, Thailand270.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)44
2Theo Chúa Kiểu Giu-đa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Quyết Định Sinh Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tiếp Tục Biến Đổi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tìm Cho Được Người Lạc Mất (Pastor Lesly Joseph)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.