VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Trên Hết

Chúa Trên Hết

Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/4/2010; 1881 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 4:30:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.