VietChristian
VietChristian
nghe.app

Chúa Trên Hết

Chúa Trên Hết

Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/4/2010; 1816 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.09 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1, , US0.14 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 1) (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Chiến Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.