VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Ẩn Dụ Lưới Cá

Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/25/2010; 805 xem
Xem lần cuối 1.13 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, , US1.38 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thói Quen Cười (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2
2Khi Linh Hồn Đói Khát (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Làm Người Lính Giỏi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.