VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Tiếng Gọi

Lu-ca 9:23
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/25/2010; 1145 xem
Xem lần cuối 1.38 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.42 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)57
2Một Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Mưu Lược Của Sa-tan (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.