VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tiếng Gọi

Lu-ca 9:23
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/25/2010; 1144 xem
Xem lần cuối 12/5/2019 21:54:4
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US106611.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)7
3Mùa Xuân Của Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Sống Chết Đều Thuộc Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Xin Chớ Để Chúng Tôi Bị Cám Dỗ (Pastor Michael Faber)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.