VietChristian
VietChristian
svtk.net

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Giăng 15:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/25/2010; 1829 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 5:5:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15), LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, Germany3023.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)18
2Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
3Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
4Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
5Quét Sạch Tất Cả (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.