VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Giăng 15:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/25/2010; 1775 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 18:12:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15), LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US214.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Jê-sus Là Chúa Của Hội Thánh (Mục Sư Lê Văn Thể)2
2Uy Quyền Của Kẻ Tin (Mục Sư Đào Việt Tiến)2
3Sự quyết định của bạn thay đổi cuộc đời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Giáo Lý Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Thuở Đó Và Giờ Đây (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.