VietChristian
VietChristian
httl.org

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Giăng 15:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/25/2010; 1774 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15), LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Nộp Thuế Hay Không? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời Tạ Ơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Tín Đồ Thật (II) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.