VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Sứ Vụ Tín Nhân 2 - Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn

Giăng 15:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/25/2010; 1827 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15), LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US0.45 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)27
2Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sống Trong Ơn Bảo Trợ Của Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Chuyện Trước Hết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Nhận Chúa Chạm Lòng Lần Nữa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.