VietChristian
VietChristian
httl.org

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/25/2010; 1793 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:15:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US3408.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Hội Thánh Học Lời Chúa (Mục Sư Phan Trần Dũng)3
3Phục Sinh Đầu Tiên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Vô Hồn? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.