VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Gà Trống Nuôi Con

Sáng-thế Ký 24:1-9; Châm-ngôn 4:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/20/2010; 1911 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 23:41:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 24, Châm-ngôn 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 24, Châm-ngôn 4.

Ngày Từ Phụ, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1508.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tấm Lòng Tận Hiến (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Thịnh Vượng Cả Hồn Lẫn Xác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tập Sống Kiên Nhẫn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Vượt Biển Đỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.