VietChristian
VietChristian
httl.org

Lễ Báp Tem

Lễ Báp Tem

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1050 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/8/2019 1:10:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam20915.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Người Già Nơi Xứ Lạ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Bói Toán và Tương Lai Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1
5Sự Sống Trong Thánh Linh (2) (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.