VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lễ Báp Tem

Lễ Báp Tem

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.58 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Người Được Cứu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp (Pastor Gene Pietrini)2
4Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Mục Sư Và Hội Thánh (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.