VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sứ Vụ Tín Nhân 4 - Làm Bạn Hữu Để Tương Thông

Sứ Vụ Tín Nhân 4 - Làm Bạn Hữu Để Tương Thông

Giăng 15:14-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/15/2010; 1778 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 12:50:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15), LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4854.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ân Phước Thiên Thượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
2Liêm Chính (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Lời Hứa Cho Người Được Chọn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Tại sao biến cố Chúa Jêsus Phục sinh là điều tối quan trọng? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Làm sao để cư xử đúng với mọi người (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.