VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đa Thần Hay Độc Thần?

Đa Thần Hay Độc Thần?

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/22/2010; 3137 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 20:36:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Cuộc Đời Môi-se.


SốKhách từMới xem
1, Finland1506.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)6
2Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Gương Tận Hiến (QPMS Nguyễn Sơn Hà)1
5Tình Yêu Thương và Bổn Phận (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.