VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Nắm Chúa Thật Chặt

Các Quan Xét 16:1-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/29/2010; 529 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/6/2018 19:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Các Quan Xét 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Các Quan Xét 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, Italy10463.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.