VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sứ Vụ Tín Nhân 6 - Làm Đầy Tớ Để Được Tôi Luyện

Sứ Vụ Tín Nhân 6 - Làm Đầy Tớ Để Được Tôi Luyện

Giăng 15:18-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/29/2010; 1851 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 15:53:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15), LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, France21597.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Người Theo Chúa Sẽ Sống Cách Nào? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)1
3Chế ngự những tranh chiến trong đời sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Những khí cụ quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Người Bị Săn Đuổi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.