VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Rượu Mới Chứa Trong Bình Mới

Ga-la-ti 2:11-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/17/2010; 498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 20:40:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US345.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Sóng Gió Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tôi Không Sao Hết! (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Nhìn Thấy Chúa Trong Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.