VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Biết Mình Bất Xứng

Lu-ca 15:1-2; Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/23/2010; 844 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 13:18:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15, Ma-thi-ơ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15, Ma-thi-ơ 11.

Biết Mình, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, Thailand17616.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Đừng Nổ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Lãnh Đạo Phải Như Phục Vụ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.