VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Biết Mình Bất Xứng

Lu-ca 15:1-2; Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/23/2010; 845 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15, Ma-thi-ơ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15, Ma-thi-ơ 11.

Biết Mình, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tập Trung Vào Cương Vị Làm Cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Sống Trong Sạch Về Tình Dục (Sexual Purity) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.