VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Hiệp Nhất

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Hiệp Nhất

Giăng 17:20-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/31/2010; 1847 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 5:44:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17), Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US13314.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)68
2Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 1) (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Bết-lê-hem Nhỏ Bé (Mục Sư Đỗ Lê Minh)3
5Miệc Mài Gõ Cửa Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.