VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang

Giăng 17:22a, 24-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/7/2010; 1731 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 12:27:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17), Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US666.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)18
2Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)7
3Để Anh Chị Em Cũng Được Thông Công Với Chúng Tôi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
5Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.