VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang

Giăng 17:22a, 24-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/7/2010; 1664 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 17:17:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17), Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1594.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Kẻ Phản Bội (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Chẳng Ai Cướp Khỏi Tay Ta (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.