VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Không Hay Thề Thốt

Gia-cơ 5:12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/23/2016; P: 10/27/2016; 506 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 6:42:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France17208.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Tin nên công bố (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Bí Quyết Thỏa Lòng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.