VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/21/2010; 1121 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.65 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US1.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ba Điều Còn Lại (Phần 2) (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)2
2Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
3Quan Điểm Đúng Cho Đời Sống (Pastor Garrett Sederholm)2
4Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con (Pastor Evan Lee Dahl)2
5Lựa Chọn Để Trả Giá (Pastor Michael Proud)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.