VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Yêu Thương

Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Yêu Thương

Ê-sai 49:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/2/2011; 929 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 13:33:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 49.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 49.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France375.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Ơn Chúa Và Sự Chấp Nhận Của Con Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
4Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng (Mục Sư Lê Thế Đinh)3
5Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.