VietChristian
VietChristian
nghe.app

Tình Yêu Thương và Bổn Phận

Tình Yêu Thương và Bổn Phận

Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-31; Phi-líp 3:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1069 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 3:27:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9, Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9, Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, 1245.36 phút
2, 1245.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Mùa Lòa Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)3
2Chúc Nhau: Phước, Lộc, Thọ (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
3Đấng Chết Thay Tôi (Mục Sư Lê Đình Ân)1
4Tất Cả Cho Người Chưa Được Cứu (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Khuôn Vàng Thước Ngọc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.