VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Lễ Thăng Thiên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1721 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)48
2Quẳng Gánh Lo (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Các Thánh Tử Đạo (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Mọi Dân Được Phước Nhờ Con (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
5Giận Dỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.