VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mùa Gặt

Mùa Gặt

Ma-thi-ơ 13:24-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/23/2011; 2048 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 21:53:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France5695.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Tiếp Nhận Lời Hứa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Lòng Thương Xót (Mục Sư Đặng Chính)2
5Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.